Gemengd Koor Ulvenhout - GKU - Ulvenhoutskoor

Het koor

Het koor telt nu ong. 30 leden, en heeft sinds januari 2016 als dirigent Paul Henken. De repetitieavond is woensdag van 20.00 tot 22.00 uur. De repetitieruimte in het Sociaal Cultureel Centrum De Pekhoeve, gelegen aan de Dorpstraat 94.

Na afloop van de repetities houden we nog een “nazit” . Dan wordt o.a. een goed glas wijn uit de Bergeracstreek gedronken (uit onze’ eigen’ wijnstreek in Velines, onze jumelage gemeente).

Ieder jaar vlak voor de zomervakantie sluiten we het koorjaar af met een gezellige dag. Rond de 22e november, de feestdag van St. Caecilia, houden we een feestavond, die wordt opgeluisterd door zang, toneelstukjes en sketches van de koorleden.

We geven jaarlijks afwisselend een groot concert of een donateursconcert. Op uitnodiging nemen we deel aan andere concerten en gaan hiervoor ook naar het buitenland.

Vanaf 2009 heeft het koor onder leiding gestaan van Jerry Korsmit. Hij werd in 2011 opgevolgd door Christ Wilthagen, die tot 1 augustus 2012 heeft gedirigeerd. Inmiddels is, onder leiding van Coen Ruivenkamp ons gouden jubileumconcert succesvol uitgevoerd op 27 oktober 2013.

Van oktober 2013 tot en met maart 2014 was er een tentoonstelling ‘Gouden koren laten zich horen’ in het museum Paulus van Daesdonck aan de Pennendijk in Ulvenhout.

Foto's hiervan zijn te zien in de fotomap van deze website in de map "Gouden Koren Ulvenhout".

 

Vaandel voor Gouden Gemengd Ulvenhouts Koor

vaandel_gouden_gemengd_koor_Ulvenhout

Bovenstaand vaandel is ontworpen en vervaardigd door ons koorlid Jeanne Voeten ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van ons koor in 2013.

Jeanne heeft dit vaandel officieel aan het koor aangeboden tijdens het jubileumconcert op 27 oktober j.l.

Het koor is Jeanne zeer dankbaar en erkentelijk voor haar duurzame herinnering aan dit jubileum.

Voor de activiteiten van het koor in de komende periode wordt verwezen naar de agenda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
You are here: Home Het koor